Cztery filary terminalu LNG

Bałtycki terminal LNG w Świnoujściu to jedna z największych polskich inwestycji energetycznych ostatnich lat. Realizują ją cztery współpracujące ze sobą podmioty.
Oprócz terminala LNG w Świnoujściu powstały: nowy falochron, infrastruktura portowa oraz gazociąg przyłączeniowy.

GAZ-SYSTEM SA koordynuje cały projekt, bierze udział w jego finansowaniu, zajmuje się budową, a w przyszłości eksploatacją  gazociągu przyłączeniowego oraz gazociągu przesyłowego. Spółka Polskie LNG SA buduje terminal LNG, a w przyszłości będzie odpowiadała za jego eksploatację. Urząd Morski w Szczecinie odpowiada za budowę i utrzymanie infrastruktury portu zewnętrznego i sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem ruchu jednostek pływających, natomiast Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA buduje infrastrukturę portową, w tym stanowiska dla statków, a także infrastrukturę umożliwiającą zamontowanie instalacji do przesyłania gazu ze stanowiska rozładunkowego do części lądowej terminalu LNG.
Przyjmowanie, regazyfikacja i dalsze przesyłanie gazu możliwe będzie dzięki powstaniu kompleksu, którego integralnymi częściami są:

  • Terminal, w którym LNG będzie odbierany z nabrzeża, magazynowany i regazyfikowany

Terminal składa się z dwóch (docelowo analizowane jest istnienie trzech) kriogenicznych zbiorników, każdy o pojemności 160 tys. m sześc. Działają jak gigantyczne termosy, utrzymując LNG w stanie minimalnego wrzenia w temperaturze -162⁰C. Proces regazyfikacji będzie prowadzony przy wykorzystaniu technologii polegającej na zmianie stanu skupienia LNG w systemie rur zanurzonych w podgrzewanej wodzie. Cały system jest bardzo skomplikowany i zaawansowany technologicznie.

  • Falochron i zewnętrzny basen portowy

Nowe nabrzeże przystosowane zostało do cumowania jednostek LNG. Inwestycja objęła budowę stanowiska statkowego wraz z infrastrukturą niezbędną do cumowania metanowców, w tym systemem bezpieczeństwa nawigacji. Stacja przyjmowania statków mieści się w nowym porcie zewnętrznym, w którym statki będą cumowane i rozładowywane. Przewożony przez statki skroplony gaz ziemny będzie trafiał do terminalu za pomocą gazociągu łączącego terminal LNG z nabrzeżem.

  • Nabrzeże i instalacja rozładunkowa

Nowe nabrzeże przystosowane będzie do cumowania jednostek LNG. Inwestycja obejmuje budowę stanowiska statkowego wraz z infrastrukturą niezbędną do cumowania metanowców, w tym systemem bezpieczeństwa nawigacji. Stacja przyjmowania statków będzie mieścić się w nowym porcie zewnętrznym, w którym statki będą cumowane i rozładowywane. Przewożony przez statki skroplony gaz ziemny będzie trafiał do terminalu za pomocą gazociągu łączącego terminal LNG z nabrzeżem.

  • Gazociąg łączący terminal z krajową siecią przesyłową

Zadaniem wysokociśnieniowego gazociągu przesyłowego o długości 80 km jest połączenie terminalu LNG z krajową siecią przesyłową gazu poprzez tłocznię gazu zlokalizowaną w pobliżu Goleniowa. Ta część inwestycji składa się z sześciokilometrowego odcinka przyłączeniowego pomiędzy terminalem LNG a gazociągiem przesyłowym i 74-kilometrowego gazociągu przesyłowego łączącego terminal z odcinkiem przesyłowym gazociągu wysokiego ciśnienia Świnoujście-Szczecin.