Nie tylko do ogrzewania

Zachód wykorzystuje LNG nie tylko do ogrzewania mieszkań i produkcji prądu w elektrowniach gazowych. LNG to także paliwo do silników samochodowych, statków a nawet lokomotyw. Świat ma wiele pomysłów na LNG.
W Unii Europejskiej największe inwestycje LNG powstają we Włoszech, Francji, Hiszpanii oraz w Polsce.

Gaz płynny jest czystszy od oleju napędowego czy benzyny, spełnia wymogi ekologów i oczekiwania inżynierów. LNG używany jest jako paliwo silnikowe, np. w autobusach i w samochodach ciężarowych. Zastosowaniem gazu płynnego w transporcie interesują się szczególnie kraje o dużej gęstości zaludnienia: Francja, Wielka Brytania, a także Japonia. Szybko rośnie rynek pojazdów napędzanych LNG w USA oraz w Chinach. LNG chcą wprowadzić do swoich lokomotyw Indie i Rosja. LNG sprawdza się w ekstremalnych warunkach, ponieważ jest bardziej odporny na niskie temperatury niż olej napędowy.

Na LNG pływa coraz więcej statków. Gorącymi zwolennikami jednostek napędzanych gazem skroplonym są Norwegowie, na wodach których w 2012 r. pływało już 25 takich statków, przy czym w zdecydowanej większości są to jednostki małe, o ograniczonym zasięgu żeglugi. Plany tankowania statków pływających po Bałtyku ma polski terminal LNG w Świnoujściu. Także port w Antwerpii przygotowuje się do zaoferowania takiej usługi. Belgowie są zainteresowani basenem Morza Północnego.

Tankowanie statków gazem skroplonym to nowe zjawisko na europejskich morzach, spowodowane przez przepisy unijne ograniczające emisję tlenków siarki. Od 2015 roku na terenie Unii Europejskiej obowiązują nowe normy dotyczące paliw używanych w żegludze, które w praktyce wyeliminują stosowanie najpopularniejszego dotychczas paliwa, jakim jest ciężki olej napędowy czyli mazut. Największe szanse, by go zastąpić, ma LNG. Niektóre państwa bałtyckie nie czekały, aż unijne przepisy wejdą w życie i teraz dużo wcześniej przestawiły się na gaz płynny. Na przykład w styczniu 2013 roku. wyruszył w pierwszy rejs napędzany LNG prom M/S Viking Grace ze Sztokholmu do fińskiego Turku.

Przykładów zastosowania LNG jest więcej. W gaz skroplony zaopatrują się odbiorcy nieprzyłączeni do sieci. LNG trafia do małych i średnich miejscowości za pośrednictwem tzw. instalacji satelickich (takie rozwiązania stosuje się m.in. w Niemczech i w Wielkiej Brytanii). LNG służy do produkcji prądu, np. turbiny w elektrowni Jokohamie w Japonii (Yokohama CCGT Power Station) są napędzane skroplonym gazem ziemnym dostarczanym metanowcami z Alaski. LNG używa się do celów chłodniczych lub w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym. Zimno wydzielane w trakcie regazyfikacji gazu skroplonego jest wykorzystywane do produkcji tlenu – w ten sposób działa m.in. instalacja w Fos-sur-Mer we Francji.