W harmonii z miastem

Terminal LNG jest bezpieczny dla mieszkańców Świnoujścia. Nie stwarza także żadnego ryzyka dla gości, którzy odwiedzają część uzdrowiskową miasta.  
Nowoczesne technologie, specjalne procedury oraz systemy zabezpieczeń, zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa terminali LNG.

Granica strefy uzdrowiskowej zaczyna się w odległości około kilometra od terminalu, inwestycja nie stwarza więc dla niej żadnych problemów. Daleko, bo około dwóch kilometrów od najbliższych zabudowań znajduje się stanowisko przeładunku LNG. Bliżej jest do zbiorników LNG, bo około 750 m, ale to również bezpieczna odległość. Nowy basen portowy i cumujące do nabrzeża metanowce będą – owszem – widoczne z plaż znajdujących się po stronie niemieckiej, jednak nie zakłóci to komfortu odpoczywających tam turystów (do granicy państwowej jest ok. 4,5 km).

Ponieważ LNG będzie przechowywany w ciśnieniu zbliżonym do atmosferycznego, w terminalu nie ma ryzyka wybuchu. Gaz znajdzie się pod dużym ciśnieniem dopiero po regazyfikacji i wtłoczeniu go do gazociągu przesyłowego. 80-kiliomterowy odcinek zbudowany został według najwyższych standardów bezpieczeństwa obowiązujących przy tego typu inwestycjach. Ułożony jest pod ziemią, na głębokości minimum 1,1 m. Był poddawany próbom ciśnieniowym, a także prześwietlany promieniami Rentgena.

Zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, co 10–20 km wzdłuż trasy instaluje się naziemne stacje zaworów blokujących. Wszystkie procesy technologiczne związane z przepływem gazu mają być kontrolowane automatycznie. W czasie eksploatacji, gazociągi będą sprawdzane i oczyszczane tzw. instrumentem badania stanu rurociągu (PIG). PIG umieszczany jest w rurze na początku jej biegu w terminalu LNG, by przesuwając się, przeprowadzał przegląd i oczyszczenie wnętrza gazociągu na całej trasie do Goleniowa, gdzie odcinek włącza się w sieć krajową.