W zgodzie z naturą

Inwestycja w Świnoujściu została przygotowana tak, aby harmonijnie współistnieć z przyrodą. Prawdziwym wyzwaniem było zbudowanie terminalu w taki sposób, żeby nie zmieniał otoczenia w istotny sposób.
Budowa Terminalu LNG w Świnoujściu prowadzona jest zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i dbałością o środowisko naturalne.

Inwestycja jest realizowana na terenie obszaru Natura 2000. Sąsiaduje z cennymi nadmorskimi wydmami i lasami, chronionymi gatunkami roślin i grzybów. Zaledwie pięć metrów od granic terenu terminalu w poniemieckim bunkrze zimują nietoperze, a w oczku wodnym na terenie placu budowy żyją płazy. Ekosystem wymaga ciągłego nadzoru przyrodniczego, dzięki któremu możliwa jest ewentualna szybka reakcja na pojawiające się zmiany. Kiedy np. w 2010 r., w tymczasowym zbiorniku wodnym zamieszkały płazy, przeniesiono je w bezpieczne miejsce. Podobnie postępuje się w przypadku chronionych roślin zagrożonych zniszczeniem. W pasie 100 m od granic inwestycji wykonywany jest monitoring siedlisk przyrodniczych, roślin, grzybów, porostów, fauny, a wpływ inwestycji na przyrodę badany jest ponadto w odległości 2 km na wschód od inwestycji w obszarze siedlisk nadmorskich.

Inny rodzaj działań ochronnych polega na realizacji wcześniej zaplanowanych prac poza terenem inwestycji, na terenie Natura 2000. Przykładem jest przeniesienie zagrożonego wyginięciem perzu sitowego na nowe stanowiska, czy poprawienie stanu priorytetowego siedliska przyrodniczego nadmorska wydma szara poprzez usuwanie gatunków inwazyjnych roślin na 5-cio kilometrowym odcinku tych wydm.

Wiele istotnych decyzji środowiskowych podjęto jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Na przykład terminal LNG miał pierwotnie przylegać do brzegu morza. Został jednak przesunięty 750 m w głąb lądu, by zachować w nienaruszonym stanie wydmy i roślinność wydmową, a także historyczne fortyfikacje i bunkry. Rozważano również kilka wariantów poprowadzenia 10-metrowego korytarza, którym terminal łączy się z nabrzeżem. Wybrano opcję napowietrznej estakady LNG, ponieważ ma ona najmniej istotny wpływ na siedliska Natura 2000, a także zapewnia ludziom łatwy dostęp do plaży i historycznych budynków.