Bezkonkurencyjny LNG

LNG to paliwo bezpieczne i ekologiczne. W porównaniu z ropą czy autogazem, gaz płynny jest bezkonkurencyjny. LNG to faworyt Komisji Europejskiej. 
Według amerykańskich specjalistów LNG stanowi najbezpieczniejsze paliwo silnikowe na świecie.

Gaz płynny jest bardziej bezpieczny dla ludzi i bardziej przyjazny dla środowiska niż inne paliwa. W przypadku kontaktu z powietrzem LNG odparowuje i rozrzedza się w atmosferze. Rozlany szybko rozprzestrzenia się jako gaz ziemny, nie pozostawiając osadów na glebie lub w wodzie (ponieważ LNG waży mniej więcej połowę tego ile woda, wypływa na powierzchnię).

LNG to w około 95 proc. metan, w 5 proc. zawiera inne składniki. Jest więc wyjątkowo czysty, nie ma właściwości toksycznych i korozyjnych, a instalacje, w których go się używa, są bardziej trwałe. W porównaniu z olejem napędowym, ilość zanieczyszczeń emitowanych przez LNG jest trzykrotnie niższa. Wygrywa w konkurencji z LPG, czyli tzw. autogazem, i CNG (gazem sprężonym) nie tylko pod względem ekologiczności, ale i bezpieczeństwa. Podczas jego spalania powstaje o prawie połowę mniej dwutlenku węgla niż przy spalaniu węgla kamiennego czy brunatnego, dlatego coraz chętniej wykorzystywany jest w elektrociepłowniach do napędzania turbin produkujących prąd.

Jeszcze korzystnej LNG prezentuje się w porównaniu z ciężkim olejem opałowym (mazutem), czyli głównym paliwem dla statków. Ponieważ unijna dyrektywa nakłada obowiązek redukcji zawartości siarki od 2015 r. z obecnego 1 proc. do 0,1 proc. w paliwach wykorzystywanych przez statki pływające po Bałtyku, Morzu Północnym i Kanale La Manche, dla jednostek napędzanych mazutem nadchodzą ciężkie czasy. Determinacja Unii wynika z tego, że zawartość siarki w ciężkim oleju opałowym sięga nawet 5 proc. (dla porównania, w paliwach stosowanych w silnikach samochodowych nie może przekraczać 0,001 proc.). Armatorzy mają do wyboru dwa rozwiązania. Wycofywany z użycia od 2015 r. mazut będą musieli zastąpić prawie dwukrotnie droższym ale czystym olejem, albo zamontować na statkach tzw. scrubbery (płuczki), czyli urządzenia, które wypłukują związki siarki ze spalin. Kłopot w tym, że scrubber to bardzo kosztowne urządzenie. Alternatywą jest LNG, którego cena jest porównywalna z mazutem, natomiast z nawiązką spełnia normy unijne.

Gaz płynny to paliwo mocno wspierane przez Komisję Europejską. W pakiecie „Czysta energia dla transportu: europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych”, Bruksela przyznaje, że LNG jest paliwem ekologicznym i perspektywicznym. Chce promować rozwój infrastruktury LNG, nie tylko w transporcie morskim, ale także lądowym.