Ruszyła druga edycja Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG

10 sierpnia 2015
Od 10 sierpnia do 30 października potrwa nabór wniosków dotyczących dofinansowania projektów inspirujących rozwój miasta. Mieszkańcy Świnoujścia, organizacje pożytku publicznego oraz instytucje publiczne mogą ponownie aplikować o wsparcie swoich działań do Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG.

Dzięki Funduszowi Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG, w ubiegłym roku grantami w wys. do 5 tys. zł dofinansowano 22 projekty z zakresu sportu, edukacji, bezpieczeństwa, ekologii, kultury i sztuki. Wartość dofinansowania wyniosła ponad 100 000 zł. 10 sierpnia startuje druga edycja FWIL. Wnioski można składać do 30 października.

– Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG, ze względu na zaangażowanie wielu lokalnych grup społecznych i zawodowych, to najlepsza praktyka we wsparciu rozwoju najbliższego otoczenia. Dzięki temu mamy szansę lepiej zrozumieć ogrom wyzwań, z którymi mierzy się lokalna społeczność i spróbować wyjść im naprzeciw – mówi Maciej Mazur, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polskiego LNG.

Fundusz dysponuje budżetem przeznaczonym na wspieranie ważnych inicjatyw, służących rozwojowi społeczności lokalnej dzielnicy Warszów i całego Świnoujścia. Pozwala na przyznawanie jednorazowych grantów o maksymalnej wysokości 5 tys. zł. Zgodnie z założeniem FWIL, dofinansowane zostaną projekty z obszarów: edukacja, bezpieczeństwo, ekologia, sport, kultura i sztuka. To dziedziny, w których Polskie LNG szczególnie angażuje się dla rozwoju regionu.

– Jesteśmy przekonani, że doświadczenia pierwszej edycji pozwolą potencjalnym beneficjentom Funduszu na złożenie jeszcze lepszych i ciekawszych projektów, których realizacja służyć będzie budowaniu pozytywnych wzajemnych relacji, promocji, edukacji, ochronie dziedzictwa historycznego i kulturowego tych terenów oraz integracji – mówi Joanna Agatowska, przewodnicząca Rady FWIL. – Możliwość uzyskania dofinansowania dobrego pomysłu kwotą 5.000 zł jest bardzo pozytywnym gestem Polskiego LNG, rozwijającym również kreatywność organizacji działających w tych płaszczyznach lokalnej społeczności przede wszystkim dzielnicy Warszów, ale również całego miasta Świnoujście.

Organizacja zajęć brazylijskiego ju-jitsu dla dzieci i młodzieży, montaż urządzeń rekreacyjnych na świnoujskich ścieżkach zdrowia, zakup czujek czadu dla straży pożarnej dla mieszkańców dzielnicy Warszów czy zakup sprzętu rekreacyjnego na ścieżkę zdrowia, to tylko część z długiej listy pomysłów wspartych w 2014 roku przez spółkę Polskie LNG. Nagrodzone w ub. roku inicjatywy wciąż są w realizacji, tymczasem ruszył nabór wniosków do drugiej edycji FWIL. Mieszkańcy Świnoujścia, organizacje pożytku publicznego oraz instytucje publiczne mogą zgłaszać wnioski z prośbą o wsparcie swoich działań. Nie ma ograniczenia co do liczby inicjatyw zgłaszanych przez jeden podmiot, liczy się wyłącznie kreatywność pomysłów dla rozwoju Świnoujścia.