Prawie 100 milionów dofinansowania

7 stycznia 2013
Zwiększeniu uległa kwota dofinansowania projektu budowy terminalu LNG w Świnoujściu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Maksymalne dofinansowanie wzrosło z 456 mln PLN do 551,8 mln PLN.
Ministerstwo Gospodarki oraz Instytut Nafty i Gazu (instytucja wdrażająca) przyznały dodatkowe środki finansowe pozytywnie oceniając postępy prac w projekcie.

Przyznanie dodatkowych środków unijnych na budowę terminalu to bardzo dobra informacja zarówno dla nas, jako inwestora, jak też dla przyszłych użytkowników powstającej w Świnoujściu infrastruktury. Po pierwsze jest to potwierdzenie, że przyznane nam dotychczas środki wydatkujemy rzetelnie. Po drugie, dofinansowanie ze środków POIiŚ wpłynie na obniżenie taryfy, co oznacza, że usługi świadczone przez terminal w czasie jego eksploatacji będą tańsze dla naszych potencjalnych klientów – powiedział Rafał Wardziński, Prezes Zarządu Polskie LNG.

Ministerstwo Gospodarki oraz Instytut Nafty i Gazu (instytucja wdrażająca) przyznały dodatkowe środki finansowe pozytywnie oceniając postępy prac w projekcie. Doceniono także sposób wydatkowania przez spółkę dotychczas przyznanych środków (w wysokości 456 mln zł). Polskie LNG wykorzystało już ponad 300 mln zł z tej kwoty.

Zwiększenie środków było możliwe z uwagi na Decyzję Komisji Europejskiej z 2011 roku wyznaczającej maksymalną kwotę pomocy publicznej na terminal LNG w wysokości 925 mln zł. Kwota 95,8 mln zł wynika z wysokości środków które zostały uwolnione z działań 10.2 i 10.3 POIiŚ na działanie 10.1, z którego finansowana jest budowa terminalu.

Drugim ważnym wydarzeniem, które miało miejsce na przełomie roku było ponowne przyznanie Spółce certyfikatu „Zintegrowanego systemu zarządzania” wg standardów ISO. Wdrożenie międzynarodowych standardów w zakresie zarządzania jakością oraz środowiskiem, które zostało poprzedzone szczegółowym audytem, wskazuje na fakt, że budowa terminalu LNG – kluczowej inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego kraju – jest realizowana według najwyższych standardów jakościowych, z przywiązaniem dużej wagi do problematyki ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska przyrodniczego (Obszar Natura 2000).