Polskie LNG laureatem nagrody TRYTON 2014

2 lutego 2015
Spółka Polskie LNG otrzymała nagrodę TRYTON 2014 za realizowane działania prospołeczne. Wyróżnienie przyznawane jest przez Prezydenta Miasta Świnoujście za szczególne osiągnięcia. Spółka otrzymała statuetkę w kategorii „Działalność kulturalna, społeczna, edukacja i sport”.
Wartość nagrody podkreśla fakt, że nominacje zgłaszane są przez mieszkańców Świnoujścia, a ostateczny wybór odbywa się w drodze głosowania przeprowadzanego wśród dziennikarzy i przedstawicieli magistratu.

Wartość nagrody podkreśla fakt, że nominacje zgłaszane są przez mieszkańców Świnoujścia, a ostateczny wybór odbywa się w drodze głosowania przeprowadzanego wśród dziennikarzy i przedstawicieli magistratu.

Nagroda TRYTON ma dla nas szczególną wartość, gdyż stanowi swoistą ocenę wystawioną Spółce, za pracę którą wkładamy nie tylko w nadzór nad budową terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego, lecz także w budowę relacji pomiędzy spółką, a naszymi najważniejszymi partnerami – mieszkańcami Świnoujścia – powiedział Maciej Mazur, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej.

TRYTONY przyznawane są od 2004 roku. Statuetka wręczana jest w trzech kategoriach: „Gospodarka i przedsiębiorczość”, „Działalność kulturalna, społeczna, edukacja i sport” oraz „Obiekt roku”.

Spółka Polskie LNG realizuje liczne inicjatywy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). Chcąc budować dobrosąsiedzkie relacje z otoczeniem Spółka w latach 2012 – 2013 przeprowadziła Dialog Społeczny, w wyniku którego powstały takie projekty jak Bezpieczne Miasto czy Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych. Polskie LNG jest na stałe wpisana w życie miasta także jako mecenas największych historycznych obiektów, udostępnionych dla turystów, czyli Muzeum Obrony Wybrzeża w Forcie Gerharda oraz Podziemnego Miasta – Baterii Vineta. Konsekwentnie wspierane są także lokalne działania w zakresie m.in. edukacji, kultury i sportu oraz realizowane są inwestycje infrastrukturalne, m.in. w postacie budowy strefy rekreacyjnej w świnoujskiej dzielnicy Warszów.

Za realizację Dialogu Społecznego Spółka otrzymała nagrodę główną w ogólnopolskim konkursie „Lider Dialogu z Interesariuszami” organizowanym przez Konfederację Lewiatan oraz firmę Deloitte, wyróżnienie w IV edycji konkursu „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju” Forbes i PwC (kapituła oceniała działalność podmiotów pod względem ich wpływu społecznego lub środowiskowego oraz korzyści biznesowych) oraz dwie nagrody w konkursie Złote Spinacze organizowanym przez Związek Firm Public Relations. Spółka dołączyła także do grona finalistów w kategorii „Zaangażowanie Społeczne” w prestiżowym międzynarodowym konkursie PR News CSR Awards.