Dialog Społeczny Polskiego LNG finalistą międzynarodowego konkursu PR News CSR Awards

22 stycznia 2015
Polskie LNG już po raz kolejny zostało wyróżnione za zrealizowany w latach 2012 – 2013 projekt konsultacji społecznych nt. terminalu LNG w ramach Dialogu Społecznego. Spółka dołączyła do grona finalistów w kategorii „Zaangażowanie Społeczne” w prestiżowym międzynarodowym konkursie PR News CSR Awards.

PR News CSR Awards to jedna z najbardziej uznanych nagród w dziedzinie public relations przyznawana za najciekawsze i najbardziej wpływowe programy i kampanie społeczne dotyczące odpowiedzialności społecznej oraz zrównoważonego rozwoju (CSR). Finaliści tego programu uznawani są za światowe wyznaczniki standardów i stanowią przykład drogi rozwoju dla innych organizacji w dziedzinie CSR. PR News CSR Awards jest konkursem rozpoznawalnym na skalę globalną. Wśród uczestników i laureatów każdego roku znajdują się takie firmy jak: Coca-Cola Enterprises, Wallmart, Siemens, Honda, Bank of America, FedEx czy Discovery Communications.

W 2013 roku w kategorii „Zaangażowanie Społeczne”, w której nominowane jest w tym roku Polskie LNG, nagrodę zdobyła firma Toronto Hydro Corporation za projekt Going Beyond CR Reporting: A commitment to stakeholders, o którym można przeczytać więcej tutaj.

Wyniki tegorocznej edycji konkursu zastaną ogłoszone 12 marca br.


Celem zakończonego w 2013 roku projektu konsultacji społecznych nt. terminalu LNG w ramach Dialogu Społecznego było zbudowanie dobrosąsiedzkich relacji z otoczeniem społecznym inwestycji oraz wspieranie w sposób efektywny i transparentny działań podejmowanych przez społeczność lokalną miasta.

W zorganizowanych przez Polskie LNG dwóch sesjach dialogowych, które odbyły się w dniach 13 marca i 30 września 2013 roku w świnoujskiej dzielnicy Warszów, aktywnie uczestniczyli najważniejsi interesariusze naszej inwestycji. Realnym efektem spotkań dialogowych była lista 56-ciu oczekiwań, która stała się punktem wyjścia do przyjęcia przez Spółkę zobowiązań i opracowania realizowanej od listopada 2013 roku strategii konkretnych działań na rzecz rozwoju Świnoujścia. W wyniku Dialogu Społecznego zostały zrealizowana m.in. takie projekty jak Bezpieczne Miasto czy Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych.

Za realizację projektu Dialog Społeczny Spółka otrzymała nagrodę główną w ogólnopolskim konkursie „Lider Dialogu z Interesariuszami” organizowanym przez Konfederację Lewiatan oraz firmę Deloitte, wyróżnienie w IV edycji konkursu „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju” Forbes i PwC (kapituła oceniała działalność podmiotów pod względem ich wpływu społecznego lub środowiskowego oraz korzyści biznesowych) oraz dwie nagrody w konkursie Złote Spinacze organizowanym przez Związek Firm Public Relations.