Logo Polskie LNG

SIEDZIBA SPÓŁKI
ul. Ku Morzu 1
72-602 Świnoujście
e-mail: sekretariat.swinoujscie@polskielng.pl

 

BIURO W WARSZAWIE
Jerozolimskie Business Park
Aleje Jerozolimskie 146, budynek B
02-305 Warszawa
tel. 22 589 84 00
faks 22 589 84 01
e-mail: sekretariat.warszawa@polskielng.pl

Polskie LNG S.A. jest spółką celową powołaną w 2007 roku do budowy terminalu LNG w Świnoujściu, czyli instalacji do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG – Liquefied Natural Gas) dostarczanego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie.
Powstający w Świnoujściu Terminal LNG jest pierwszym tego typu projektem infrastrukturalnym nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej, który ma na celu dywersyfikację źródeł dostaw gazu do kraju oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego całego regionu. Z tego względu inwestycja została uznana przez Rząd za strategiczną dla polskiej gospodarki.

Oprócz spółki Polskie LNG, która odpowiada za budowę lądowej części terminalu LNG, składającej się z urządzeń rozładunkowych, zbiorników magazynujących skroplony gaz ziemny oraz instalacji do regazyfikacji, w realizację inwestycji zaangażowane są trzy inne podmioty: Urząd Morski w Szczecinie, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., który jest również właścicielem PLNG S.A.

Budowa terminalu LNG jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej.