Wsparcie Szpitala Miejskiego i Straży Pożarnej

Niemal od początku swej działalności Polskie LNG systematycznie wspiera ważne dla mieszkańców Świnoujścia instytucje: Szpital Miejski im. Jana Garduły i Państwową Straż Pożarną
Jednym z priorytetów, jakie stawia sobie Polskie LNG S.A., realizując projekt budowy terminalu LNG w Świnoujściu, jest respektowanie interesów otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz potrzeb społeczności lokalnych.

Spółka wsparła również Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z 20-leciem Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie tych imprez prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży z zasad udzielania pierwszej pomocy i postępowania na miejscu wypadku drogowego. 

Spółka Polskie LNG, jako inwestor terminalu LNG budowanego w Świnoujściu, czuje się odpowiedzialnym członkiem lokalnej społeczności. Dlatego angażuje się głównie w inicjatywy podnoszące komfort i bezpieczeństwo życia w mieście. Przykładem takich działań jest wsparcie finansowe dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły i Państwowej Straży Pożarnej. Szpital otrzymał środki na zakup osprzętu do laparoskopii z pakietem materiałów medycznych jednorazowego użytku i wyposażenia gabinetów podstawowej opieki medycznej. Zakupiono także urządzenia  diagnostyczne  dla Oddziału Wewnętrznego, służące do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą Holtera wraz z oprogramowaniem do analizy danych.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu otrzymała butle kompozytowe  Sperian, sprzęt do ewakuacji wysokościowej, a także urządzenie zdalnego sterowania radiotelefonami DZS3600. We wrześniu 2013 roku Polskie LNG przekazało także niezbędne środki na remont drabiny pożarniczej SD-30 IVECO MAGIRUS użytkowanej przez Straż oraz zakupiło sprzęt medyczny i armaturę wodną dla Komendy PSP.

Spółka wsparła również Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z 20-leciem Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie tych imprez prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży z zasad udzielania pierwszej pomocy i postępowania na miejscu wypadku drogowego.