Wsparcie Jarmarku Jakubowego w Szczecinie

Święty Jakub od ponad 800 lat jest patronem szczecińskiej katedry, ale dopiero w 2009 roku, przy okazji odpustu świętego Jakuba w bazylice archikatedralnej w Szczecinie odbył się pierwszy „Jarmark Jakubowy” i ta nazwa przyjęła się w języku potocznym.
Jarmark Jakubowy trwale wpisał się w mapę wydarzeń kulturalnych Szczecina oraz woj. zachodniopomorskiego.

Jarmark świętego Jakuba od pierwszej edycji zyskał uznanie mieszkańców miasta oraz wszystkich jego uczestników jako ważne wydarzenie społeczno-gospodarcze i jednocześnie kościelno-kulturalne. Współczesna jego propozycja nawiązuje do średniowiecznej tradycji jarmarków odpustowych – liczni wystawcy, wśród których ważne miejsce zajmują ludowi artyści, twórcy kulinarnego dziedzictwa regionu, zespoły folklorystyczne, rzemieślnicy, tworzą specyficzny klimat jarmarku.

Polskie LNG wsparło w 2012 roku Jarmark świętego Jakuba, bo jest to wydarzenie twórcze wpisujące się w powstawanie współczesnego obrazu kulturowego regionu Pomorza Zachodniego, innego od bieżących propozycji kultury masowej. Takie było zamierzenie pomysłodawców jarmarku, aby jego nowatorski, a zarazem tradycyjny charakter był nie tylko wizytówką naszego regionu i atrakcją turystyczną, ale nade wszystko wyróżnikiem kultury jego mieszkańców.