Polskie LNG wspiera edukację i placówki oświatowe

Polskie LNG jest organizatorem i współorganizatorem regionalnych przedsięwzięć edukacyjnych. 
Polskie LNG, poza wspieraniem konkursów, dotuje instytucje oświatowe i wychowawcze działające w regionie. 

Polskie LNG może się poszczycić systematycznym udziałem w organizacji i współorganizacji regionalnych przedsięwzięć edukacyjnych oraz wsparciem placówek opiekuńczych.
 W 2012 roku Spółka wspierała organizację regionalnego konkursu „Gimnazjalny Mistrz Języka Polskiego” w Świnoujściu, a w roku 2013 po raz drugi była głównym sponsorem Ogólnopolskiego Dyktanda o Tytuł Mistrza Ortografii. Spółka jest także sponsorem Rejonowego Konkursu Matematycznego Gmin Świnoujście, Międzyzdroje i Wolin.
Polskie LNG poza wspieraniem konkursów dotuje instytucje oświatowe i wychowawcze działające w regionie. Szkoła Podstawowa nr 2 w Świnoujściu otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia do sali gimnastyki korekcyjnej, Przedszkole nr 9 w Świnoujściu – środki na organizację „Pierwszego Międzyprzedszkolnego Konkursu Ekologicznego”, a Przedszkole nr 11 w Świnoujściu dotację na organizację „I Międzyprzedszkolnej Olimpiady w Dwa Ognie”.

Dotację przyznano też Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Świnoujściu na zakup mebli do świetlicy wychowawczej działającej w dzielnicy Warszów (tam budowany jest terminal LNG).
Przedmiotem umowy darowizny zrealizowanej w październiku 2013 roku na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” było wsparcie remontu i adaptacji obiektu na potrzeby przedszkola specjalnego oraz Środowiskowego Domu Samopomocy dla dzieci i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych.

W listopadzie 2013 roku została zrealizowana darowizna na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, oddział w Szczecinie, celem której było sfinansowanie zakupu sprzętu potrzebnego do wyposażenia sali komputerowej w świetlicy środowiskowej nr 3.
Również w listopadzie 2013 roku Gimnazjum Publiczne nr 3 w Świnoujściu (dzielnica Warszów) otrzymało od Polskiego LNG darowiznę, która umożliwiła sfinansowanie zakup sprzętu potrzebnego do wyposażenia szkolnej sali komputerowej.