Patron projektu „4 Pory Roku z NATURĄ 2000”

Wsparty przez Polskie LNG projekt „4 Pory Roku z NATURĄ 2000” to wyjątkowa akcja informacyjno-edukacyjna, której głównym celem jest szerzenie informacji i wiedzy o obszarach sieci Natura 2000 wśród mieszkańców strefy brzegowej oraz turystów. 
Całość projektu powiązana jest elementem strategicznym projektu czyli portalem internetowym „Brzeg Morski”.

Projekt „4 Pory Roku z NATURĄ 2000”, wsparty przez Polskie LNG SA,  to akcja informacyjno-edukacyjna przeprowadzona w 2013 roku w 32 nadbałtyckich gminach województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Morskich.
W ramach projektu odbył się, podzielony na cztery edycje  – zgodne z porami roku,  konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Fundatorem nagród dla jego zwycięzców było Polskie LNG SA. Do szkół trafił dzięki temu sprzęt audiowizualny oraz materiały pomocnicze do nauczania przyrody i geografii.  
Zasadniczym celem projektu było dostarczenie w atrakcyjnej formie mieszkańcom strefy nadmorskiej oraz turystom wiedzy na temat obszarów objętych siecią Natura 2000. W związku z tym został przygotowany cykl sześciu warsztatów poświęconych tematyce ochrony przyrody wraz z konferencją podsumowującą. Wszelkie materiały edukacyjne związane z cyklem trafiły do specjalnie przygotowanego portalu internetowego Brzegmorski.pl.
Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Natura 2000 ma służyć zachowaniu zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt. Jednym z kluczowych działań służących temu celowi jest edukacja, która odbywa się również poprzez projekty takie jak „4 Pory Roku z NATURĄ 2000”.