Patron Konferencji Awarie Budowlane 2013

Polskie LNG zostało patronem specjalnej sesji morskiej poświęconej terminalowi LNG, która odbyła się w ramach Konferencji Awarie Budowlane 2013. 
Konferencja Awarie Budowlane stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń inwestorów, projektantów, naukowców i wykonawców zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych.

Spotkanie, do którego doszło w maju 2013 roku w Międzyzdrojach, od lat stanowi ważne forum wymiany poglądów i doświadczeń przez naukowców, inwestorów, projektantów, wykonawców oraz przedstawicieli administracji budowlanej.

Wnioski z debat służą poprawie bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Konferencja składała się z sesji problemowych, w których prezentowane były referaty zamówione przez organizatorów, z sesji tematycznych obejmujących referaty uczestników zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji oraz prezentacji nowości technicznych, związanych z diagnostyką budowli oraz zabezpieczeniami i naprawami konstrukcji budowlanych.