Odpowiedzialny sąsiad

Terminal LNG to ważny element nie tylko naszej gospodarki, ale również województwa zachodniopomorskiego i Świnoujścia. Jedna z największych polskich inwestycji ostatnich lat spełnia wobec lokalnej społeczności wiele istotnych zadań.
Spółka Polskie LNG, funkcjonując w sposób odpowiedzialny społecznie, koncentruje się na kluczowych obszarach związanych z życiem mieszkańców Świnoujścia i regionu.

Według badań TNS, o powstającym terminalu LNG wiedzą praktycznie wszyscy mieszkańcy Świnoujścia (99 proc.) i prawie  połowa mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Co więcej – imponująca inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo energetyczne Polski, a także Państw Bałtyckich, aż dla 83 proc. mieszkańców Świnoujścia jest powodem do dumy narodowej.

Ten potężny ładunek optymizmu, oczekiwań i wiary w sukces realizowanego przedsięwzięcia nakłada na Polskie LNG – spółkę, która odpowiada ze budowę i funkcjonowanie terminalu LNG – ważne obowiązki wobec lokalnej społeczności.

Spółka, funkcjonując w sposób odpowiedzialny społecznie, koncentruje się na kluczowych obszarach związanych z życiem mieszkańców miasta i od wielu miesięcy realizuje wiele lokalnych i regionalnych projektów. Polskie LNG kładzie nacisk na:

  • edukację – jest wyłącznym partnerem Laboratorium Fizyki w Centrum Nauki Kopernik, sponsoruje i jest parterem cyklu warsztatów edukacyjno-sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także wspiera konkursy wiedzy organizowane w Świnoujściu m.in. konkurs matematyczny czy ogólnopolskie dyktando j. polskiego;
  • sport – sponsoruje szkółkę  nauki kite surfingu „Kite Fort” w Świnoujściu;
  • wspiera działania związane z bezpieczeństwem mieszkańców, a także odwiedzających Wybrzeże gości, czego wyrazem są dotacje na rzecz Straży Pożarnej, a także akcja „Błękitna energia”, w ramach strategicznej współpracy z WOPR, której celem  jest edukacja nt. zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznych zachowań na wodzie oraz bezpieczeństwa terminalu LNG;
  • dba o ekologię i środowisko naturalne – terminal LNG to modelowy przykład harmonijnego współistnienia wielkiej inwestycji z obszarem Natura 2000, spółka wspiera też konkurs fotograficzny w woj. zachodniopomorskim „4 pory roku z Naturą 2000”;
  • troszczy się o kulturę i sztukę, budując np. w sąsiadującej z terminalem świnoujskiej dzielnicy Warszów strefę rekreacyjną za milion złotych, wspierając finansowo renowację zabytkowej armaty PAW600 dla Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. PLNG jest również uczestnikiem wszystkich najważniejszych wydarzeń w Świnoujściu i woj. zachodniopomorskim m.in.: Karuzeli Cooltury, Sail Świnoujście, Międzynarodowego Dnia Latarń Morskich, Dni Twierdzy na Wyspach;
  • pomaga potrzebującym, m.in. poprzez wsparcie finansowe dla Szpitala Miejskiego w Świnoujściu.

Obowiązki Polskiego LNG wobec lokalnej społeczności wynikają przede wszystkim z poczucia odpowiedzialności za harmonijny rozwój i współistnienie trzech kluczowych elementów powiązanych z inwestycją: gospodarki, społeczeństwa i środowiska naturalnego. Działania spółki wpisują się w globalny trend, jakim jest zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility), realizowana przez duże i innowacyjne przedsiębiorstwa.

Idąc tym śladem spółka opracowała własną Politykę CSR, której podstawą są bliskie relacje z otoczeniem, a także wspieranie inicjatyw lokalnych. Zatem realizując swoje cele biznesowe, spółka konsekwentnie uwzględnia interes społeczny, lokalne potrzeby ekonomiczne, a także środowiskowe. Dzięki CSR, terminal LNG staje się dla mieszkańców Świnoujścia, szczególnie Prawobrzeża, nie tylko inwestycją o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, ale przede wszystkim okazją do rozwoju miasta, społeczności Świnoujścia oraz województwa zachodniopomorskiego.