Fundusz na rzecz rozwoju Świnoujścia

Ruszyła druga edycja Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG
Fundusz na rzecz rozwoju Świnoujścia

Od 10 sierpnia do 30 października potrwa nabór wniosków dotyczących dofinansowania projektów inspirujących rozwój miasta. Mieszkańcy Świnoujścia, organizacje pożytku publicznego oraz instytucje publiczne mogą ponownie aplikować o wsparcie swoich działań do Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG.

Inicjatywę medialnie wspierają: Głos Szczeciński, Kurier Szczeciński, Radio Szczecin, Wyspiarz Niebieski, Kroniki Portowe. Portale informacyjne eświnoujscie.pl, balticportal.pl, świnoujskie.info, ście24.pl, otouznam.pl oraz redakcje Telewizji Świnoujście i Słowianin.

Dzięki Funduszowi Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG, w ubiegłym roku grantami w wys. do 5 tys. zł dofinansowano 22 projekty z zakresu sportu, edukacji, bezpieczeństwa, ekologii, kultury i sztuki. Wartość dofinansowania wyniosła ponad 100 000 zł. 10 sierpnia startuje druga edycja FWIL. Wnioski można składać do 30 października.

Lista projektów, którym przyznano dofinansowanie w pierwszej edycji znajduje się poniżej.

Pobierz listę projektów

 

 

IDEA FUNDUSZU

We wrześniu ubiegłego roku Spółka Polskie LNG zakończyła proces Dialogu Społecznego z kluczowymi interesariuszami budowy terminalu LNG w Świnoujściu. Celem nadrzędnym tego projektu było utrzymanie dobrosąsiedzkich relacji z otoczeniem społecznym inwestycji oraz wspieranie w sposób efektywny i transparentny działań podejmowanych przez społeczność lokalną miasta.

W zorganizowanych przez Polskie LNG dwóch sesjach dialogowych, które odbyły się w dniach 13 marca i 30 września 2013 roku w świnoujskiej dzielnicy Warszów, aktywnie uczestniczyli najważniejsi interesariusze naszej inwestycji, wśród nich przedstawiciele: społeczności lokalnych, środowisk naukowych i akademickich, NGO, lokalnych władz, mediów oraz partnerów biznesowych inwestycji. Jest nam niezmiernie miło, że w spotkaniach uczestniczyło tak duże grono osób reprezentujących kluczowe dla nas środowiska, co świadczy to o tym, jak wielką wagę nasi interesariusze przykładają do rozwoju Dzielnicy Warszów i całego Świnoujścia.

Realnym efektem spotkań dialogowych była lista 56-ciu oczekiwań, która stała się punktem wyjścia do przyjęcia przez Spółkę zobowiązań i opracowania realizowanej od listopada 2013 roku strategii konkretnych działań na rzecz rozwoju Świnoujścia.

Jednym z kluczowych zobowiązań Polskiego LNG podjętych w trakcie Dialogu Społecznego był nowy model współpracy Spółki z interesariuszami, pozwalający zaangażować ich w proces decyzyjny dotyczący finansowania projektów na rzecz Świnoujścia i jego mieszkańców. Celem nadrzędnym było to, by wszystkie zapytania dotyczące możliwości udzielenia dofinansowania różnego typu projektów, trafiające do Polskiego LNG, były oceniane w sposób transparentny i przy wykorzystaniu tych samych kryteriów. Stanie się to możliwe dzięki powołaniu Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG.

OBSZARY WSPARCIA

Fundusz będzie dysponował budżetem, przeznaczonym na wspieranie ważnych inicjatyw, służących rozwojowi społeczności lokalnej Warszowa i całego Świnoujścia w następujących obszarach:

Oznacza to, że projekty niedotyczące powyższych obszarów nie będą rozpatrywane przez Fundusz.

RADA FUNDUSZU

Podział środków będzie odbywał się w sposób przejrzysty, obiektywny i niezależny na podstawie decyzji Rady Funduszu, do której zadań i obowiązków Funduszu należy w szczególności:

  • przyjmowanie Wniosków, ich weryfikacja i ocena,
  • ustalenie ostatecznej listy podmiotów uprawnionych do uzyskania pomocy zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania pomocy finansowej przez Polskie LNG S.A.”,
  • rekomendacja Zarządowi PLNG beneficjentów pomocy, wysokości maksymalnej kwoty pomocy realizowanej przez PLNG w ramach działań na podstawie wybranego Wniosku oraz co do formy prawnej pomocy.

Zgodnie z deklaracją Spółki złożoną podczas drugiej sesji dialogowej Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych powstał do 30 czerwca 2014 roku, a jego członkami zostali:

a) Przedstawiciel Urzędu Miasta Świnoujście – Joanna Agatowska, Przewodnicząca Rady Miasta, Przewodnicząca Rady Funduszu;

b) Przedstawiciel Osiedla „Warszów” – Walerian Zegzdryn, Przewodniczący Zarządu Osiedla „Warszów” zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie terminalu LNG;

c) Przedstawiciel lokalnej instytucji pomocy potrzebującym – Izabela Puławska, Komendant Hufca Pracy w Świnoujściu;

d) Przedstawiciel uczestników Dialogu Społecznego Polskiego LNG – Piotr Piwowarczyk, Dyrektor Muzeum Obrony Wybrzeża w Forcie Gerharda w Świnoujściu; wybrany w głosowaniu przeprowadzonym wśród kluczowych interesariuszy Spółki obecnych podczas zeszłorocznych sesji dialogowych;

e) Przedstawiciel Polskie LNG S.A. – Maciej Mazur, Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej, Sekretarz Funduszu.

WYSOKOŚĆ DOFINASOWANIA

Maksymalna wysokość 1 grantu dla wybranego przez Radę projektu to 5000 zł netto.

ZASADY DZIAŁANIA FUNDUSZU

Rada Funduszu będzie dokonywać podziału środków, a Sekretariat Rady oraz administrowanie Funduszem zapewni spółka Polskie LNG. Zasady funkcjonowania Funduszu zostały szczegółowo określone w Regulaminach przedstawionych poniżej:

  1. Regulamin udzielania pomocy finansowej przez Polskie LNG S.A.
  2. Regulamin Organizacyjny Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG S.A.

KONTAKT:

Dodatkowych informacji dot. zasad działania Funduszu udzieli Państwu Aleksandra Jampolska (aleksandra.jampolska@polskielng.pl, tel. + 48 668 339 537).