Europejskie Centrum Szkolenia LNG

Terminal LNG to wyjątkowo skomplikowany technologicznie obiekt. Do jego prawidłowego funkcjonowania niezbędny jest wykwalifikowany personel. W 2010 r. Polskie LNG oraz Akademia Morska w Szczecinie podpisały porozumienie w sprawie utworzenia Europejskiego Centrum Szkolenia LNG. Jest to najnowocześniejsze tego typu Centrum w Europie wyposażone w symulatory obsługi terminalu.
Europejskie Centrum Szkolenia LNG jako jedyne w Europie posiada aż cztery symulatory  statku oraz terminalu LNG.

Dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy LNG a Akademią Morską w Szczecinie powstało Europejskie Centrum Szkolenia LNG (ECS LNG). Utworzenie Centrum pozwala absolwentom oraz kursantom zdobyć kwalifikacje w zakresie przeładunku LNG, rozwijać swoją karierę nie tylko jako profesjonalna załoga metanowców transportujących LNG ale także jako kwalifikowana kadra terminalu. Kursanci ECS LNG  będą mieli także szansę zatrudnienia w lądowej obsłudze terminali przełamujących skroplony gaz, m.in. w Świnoujściu. Do projektu dołączyła Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, która wspólnie z AM uruchomiła studia podyplomowe z zakresu transportu skroplonego gazu oraz obsługi terminalu.

ECS LNG to drugie tego typu centrum szkoleniowe w Europie, ale pierwsze, gdzie symulatory szkoleniowe skupione są w jednym miejscu. Połączono cztery urzadzenia najnowszej generacji:

  • Symulator mostków nawigacyjnych (tzw. Full Mission Bridge Simulator FMBS) umożliwiający manewrowanie gazowcami typu Q- FLEX oraz cumowania statków do nabrzeży terminala LNG na wirtualnym modelu Portu Zewnętrznego w Świnoujściu. Symulator ten posiada pełną wizualizację otocznia w 3D i w jego strukturach odtworzone są wszystkie podsystemy jak na prawdziwym gazowcu.  
  • Symulator przeznaczony do szkoleń załóg holowników pozwalający nabyć umiejętności precyzyjnego cumowania gazowca LNG do terminalu i urządzeń rozładunkowych w oparciu o specjalistyczne podsystemy służące do dynamicznego, precyzyjnego pozycjonowania obiektów w ruchu.        
  • Symulator ładunkowy statków do przewozu ładunków ciekłych LNG (tzw. Liquid Cargo Handling Simulator LCHS). Ten symulator przeznaczony jest do edukacji ekspertów z zakresu załadunku , wyładunku i przetwarzania gazu LNG na statkach oraz w obrębie terminalu.  
  • Symulator procesów technologicznych na terminalu (tzw. Plant Simulator), który pozwala na wykonanie wszystkich standardowych operacji oraz trening sytuacji awaryjnych. Symulator ten został zakupiony przez Polskie LNG za kwotę ok. 1 miliona dolarów.

Europejskie Centrum LNG dodatkowo posiada w swych strukturach centrum szkolenia ratownictwa morskiego,w którym  kursanci nabierają zdolności reagowania w sytuacjach awaryjnych, zapoznają się z obsługą sprzętów oraz ćwiczą swoje  umiejętności w technikach ratownictwa chemicznego, pożarowego i wodnego.