Nigeria – przyszły dostawca LNG do Polski?

Nigeria jest obecnie największym eksporterem gazu skroplonego z Afryki. Całość eksportu odbywa się z terminalu skraplającego znajdującego się na wyspie Bonny Island, którego roczne zdolności eksportowe wynoszą 30 mld m3. Spółka obsługująca terminal inwestuje w nowe jednostki służące do transportu gazu skroplonego mające na celu obsługę obecnych i przyszłych zamówień związanych z planowaną rozbudową infrastruktury eksportowej.

Nigeria na globalnym rynku gazu LNG – krótka charakterystyka liczbowa.

Nigeria jest po Algierii i Egipcie trzecim największym producentem gazu ziemnego w Afryce. Jest również drugim największym eksporterem gazu ziemnego oraz największym sprzedawcą gazu skroplonego z Afryki. Głównymi rynku przeznaczenia dla nigeryjskiego gazu ziemnego są państwa azjatyckie (54% wolumenu) oraz rynki europejskie i amerykańskie (odpowiednio 23% i 21%). Wolumen eksportu na poziomie ok. 26 mld m3 pozycjonuje Nigerię jako czwartego największego eksportera LNG na świecie. Charakterystyczny jest wysoki udział Nigerii w rynku kontraktów krótkoterminowych. Aż 54% sprzedanego przez to afrykańskie państwo gazu ziemnego zakupiono na rynkach krótkoterminowych (na świecie ta proporcja wynosi średnio 30%), co z kolei pozycjonuje Nigerię jako drugiego największego gracza na tym rynku.

Inwestycje w rozwój

Terminal skraplający na Bonny Island jest największym terminalem skraplającym w Afryce. Jego zdolności eksportowe wynoszą obecnie 30 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Udziałowcy terminalu to nigeryjska państwowa spółka paliwowa Nigerian National Petroleum Corporation (49%) oraz międzynarodowe koncerny energetyczne Shell (25,6%), Total (15%) oraz Eni (10,4%). W świetle tegorocznych doniesień prasowych władze terminalu planują zwiększenie jego zdolności eksportowych o ok. 40%. Również w tym kontekście dokonywane są zamówienia metanowców, które dystrybuują płynny gaz na globalnym rynku. Spółka Nigerian LNG , posiadająca w swoim portfelu pod koniec 2014 r. sześć metanowców w samym grudniu 2014 r. odebrała cztery, zamówione w 2013 r., jednostki. Pozostałe dwie jednostki powiększą stan posiadania spółki w 2016 r. Tym samym flota metanowców zostanie podwojona. Łączna wartość kontraktu na nowe metanowce szacowana jest na ponad 1,2 mld USD.

1

Dlaczego inwestycje nigeryjskiego terminalu są istotne z punktu widzenia Polski jako importera gazu skroplonego?

Rynek LNG jest globalny w przeciwieństwie do rynku gazu ziemnego sprowadzanego gazociągami. Gaz ziemny z Kataru dociera do odbiorców z całego świata, w tym również Polski. Japonia zaopatrywana jest praktycznie przez każdego dostawcę na świecie, ale także do Europy płynie gaz ziemny z Bliskiego Wschodu, Afryki czy Ameryki Południowej, a już wkrótce także z Ameryki Północnej. Na tym globalnym rynku traci na znaczeniu lokalizacja dostawcy, pod warunkiem, że koszt dostawy nie niweluje ewentualnych korzyści wynikających z ustaleń kontraktowych. Ponadto, to właśnie Afryka jest najbliższym kontynentem1, który zaopatruje państwa europejskie w skroplony gaz ziemny. Odległość portu Bonny Island od terminalu w Świnoujściu jest o ok. 3000 mil mniejsza niż odległość jaką na przełomie listopada i grudnia przemierzył metanowiec z katarskiego Ras Laffan.
Jeżeli do równej pozycji na globalnym rynku LNG i porównywalnie bliższej odległości dodać fakt, że ponad połowa nigeryjskiego gazu skroplonego jest sprzedawana na rynkach krótkoterminowych państwo to jawi się jako potencjalny partner zaopatrujący państwa europejskie w LNG z rynku spot. Rynek ten umożliwia kreacje krótkoterminowych relacji handlowych mających szereg zalet, do których należy zaspokojenie zapotrzebowania na gaz ziemny w krótkim terminie w związku z określonymi okolicznościami jak również brak konieczności długoterminowych zobowiązań. Oczywiście jest z tym związane ryzyko ceny oraz pewności dostaw, ale rynek spot stanowi atrakcyjne uzupełnienie rynków długoterminowych. Rozwój zdolności transportowych oraz planowany rozwój zdolności eksportowych będzie skutkował poszukiwaniem odbiorcy na gaz ziemny wyprodukowany w Nigerii. Również tutaj państwa europejskie, w tym Polska, mogą stanowić potencjalny cel działalności marketingowej nigeryjskiego sprzedawcy. W konsekwencji Nigeria może stać się kolejnym krajem, który na globalnym rynku gazu ziemnego będzie poszukiwał odbiorców przygotowując konkurencyjną ofertę. Jak każdy eksporter na tym globalnym rynku powinien stanowić obiekt zainteresowania państw importujących gaz ziemny.

Redakcja LNGSnapshot.com


(1) Dostawy LNG dla europejskich odbiorców są również realizowane z państw europejskich takich jak Norwegia oraz w ramach reeksportu.