Holandia inwestuje w infrastrukturę tankowania LNG

Gaz skroplony znajduje się w obrocie międzynarodowym od dziesięcioleci, jednak jego zastosowanie w Europie z innym przeznaczeniem niż źródło importu ciągle jest w fazie rozwoju. Plany popularyzacji LNG w transporcie bazujące na wymiernych działaniach spółek paliwowych i transportowych w Holandii wskazują na chęć wykorzystania LNG w tej dziedzinie gospodarki. Umożliwi to skorzystanie z atutów LNG, jakimi są mniejsza emisyjność oraz mniejszy poziom hałasu. Holandia może stać się prekursorem nowego europejskiego trendu.

Stacje tankowania LNG w Holandii

Globalny koncern paliwowy Shell jest obecny na rynku LNG od pięćdziesięciu lat. Jednym z ostatnich projektów spółki jest rozwój stacji tankowania LNG w Holandii, który przyczyni się do popularyzacji LNG w transporcie drogowym. Dzisiejsza infrastruktura europejska dla pojazdów napędzanych gazem skroplonym składa się z ok. 40 stacji tankowania, które zaopatrują ok. 1500 pojazdów ciężarowych1.

Jednak rozwój transportu wymaga współdziałania koncernów paliwowych oraz samochodowych. Producenci samochodów ciężarowych takich jak Scania, Volvo, Isuzu, Iveco już dzisiaj oferują rozwiązania LNG w swoich pojazdach, a inne marki wprowadzają lub myślą o wprowadzeniu na rynek pojazdów napędzanych gazem skroplonym. Z kolei spółki paliwowe muszą zapewnić odpowiednią sieć tankowania pojazdów. Jednym z krajów, w których rok 2015 daje początek rozwojowi sieci tankowania jest Holandia. W marcu bieżącego rok Shell otworzył pierwszą stację LNG w Rotterdamie przy terminalu New Gate. W planach spółki na najbliższy okres jest otwieranie stacji w siedmiu największych centrach tranzytowych w kraju, takich jak Amsterdam czy np. Eindhoven.

2

Nie tylko Shell ma plany

Jednak to nie Shell ma najbardziej ambitne plany dotyczące rozwoju sieci tankowania LNG w kraju. Spółka rozwijająca sieć stacji LNG w Holandii – Rolande LNG, posiada obecnie największą sieć tankowania gazu skroplonego. Głównym przeznaczeniem sieci jest zaopatrywanie w paliwo sektora transportu ciężarowego oraz pojazdów dystrybuujących LNG. Projekt rozbudowy infrastruktury tankowania nazwany „LNG4Haul” (tłum.: LNG dla transportu) otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej na rozbudowę pierwszej sieci stacji LNG dla średnich i długich dystansów w północnozachodniej Europie. Spółka już dzisiaj dostarcza na rynek gaz skroplony przewożony 150 cysternami. Docelowo, do 2025 r., zamierza otworzyć 100 stacji tankowania LNG. W pierwszym etapie wdrożenia planowane jest stworzenie 5 stacji. Jedna z nich rozpoczęła działalność pod koniec września bieżącego roku.

3

Realizacja planów inwestycyjnych koncernu Shell i spółki Rolande LNG uczyni z Holandii państwo o największym zagęszczeniu stacji LNG w Europie. Obecnie prym wiodą Hiszpania i Wielka Brytania posiadające po ok. 10 stacji tankowania LNG. Kolejne otwarcia w Holandii przyczynią się do popularyzacji gazu skroplonego w transporcie. Państwo to może stać się prekursorem wykorzystania tego paliwa na dużą skalę i dać początek trendom europejskim, które będą mogły czerpać zarówno z doświadczeń Holandii jak i z doświadczeń Kanady i USA, gdzie transport ciężarowy bazujący na napędzie LNG rozwija się od wielu lat. Także w Polsce można wykorzystać potencjał terminalu w Świnoujściu w celu zagospodarowania tej niszy rynkowej. Opracowanie sieci dystrybucji LNG na cele transportu drogowego, ale także konsumpcji w przemyśle i gospodarstwach domowych od pewnego czasu znajduje się w kręgu zainteresowania polskich spółek gazowych oraz przedsiębiorstw transportowych. Podążając wzorem Holandii należy dokładnie przeanalizować potencjał gospodarczy wykorzystania LNG w transporcie drogowym w Polsce przy szczególnym uwzględnieniu aspektów środowiskowych i kosztowych.

Dr Michał Beim
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


(1) Dane na kwiecień 2015 r. według komunikatu Shell.