Wpłynięcie pierwszego metanowca – grudzień 2015

metanowiec_AL_NUAMAN_3